El Senat francès dona oxigen al català

La cambra alta aprova un projecte de llei que promou les llengües autòctones però ha de ser validat per l’Assemblea Nacional