El DIEC s’empodera

El diccionari normatiu incorpora paraules com ‘empoderament’, ‘halal’, ‘sororitat’ i ‘migrant’

L’edició en línia del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) incorpora, des de l’última setmana de maig, a la seva edició en línia, les darreres modificacions aprovades per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’actualització incorpora 43 articles nous i un centenar de modificacions, algunes de les quals són conseqüència de la inclusió al diccionari de novetats de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’IEC el 2016.

Entre els articles nous hi ha substantius com acufen, desfibril·lador, empoderament, governança, nicab, panel, sororitat (neologisme de l’any 2018) i vistaire; adjectius com halal, impactant, longeu, maleducat i migrant, i la interjecció ostres.

El diccionari normatiu inclou també noves accepcions d’articles com bolet (‘cosa aïllada’), cisa (‘obertura en una peça de vestir per a passar-hi el braç’), impactar (‘causar una impressió intensa’), matí (com a adverbi amb el sentit ‘de matí’), mirar (en imperatiu, com a element que emfasitza una afirmació: Mira que és indiscret!) i trenc (‘tret diacrític de la ce trencada’).

Són especialment rellevants la inclusió d’usos ben vius de l’adjectiu massa (amb el valor de ‘gaire’ en oracions negatives: No hi ha massa feina) i dels adverbis no (com a interjecció al final d’una oració: Vindràs, no?) i potser (com a element que, al començament d’una oració i seguit de que, atenua el que es diu: Potser que ho deixi per a un altre moment).També s’han afegit exemples en alguns articles per tal d’il·lustrar les diferents preposicions regides per un mot: impacient per, inquietud per / inquietud de, neguit per / neguit de, així com un bon nombre de locucions d’ús freqüent, com ara moble bar, testament vital, posar per cas, a jutjar per, per mediació de, en ocasió de i de l’ordre de.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.