Una llengua ens agermana

El Barça juga un paper clau en la promoció del català i encara té camp per córrer