La mare també va a classe

Els cursos de català a les escoles faciliten la integració de les famílies en la vida del centre