El DIEC s’empodera

El diccionari normatiu incorpora paraules com ‘empoderament’, ‘halal’, ‘sororitat’ i ‘migrant’