La UOB denuncia el retrocés del català a les aules balears

El sindicat insta la Conselleria d’Educació a prendre mesures per revertir la situació

La sectorial d’Ensenyament de la Unió Obrera Balear (UOB) ha traslladat una proposta de resolució al Consell Escolar de les Illes Balears i als quatre Consells Escolars insulars perquè instin la Conselleria d’Educació a prendre mesures davant el retrocés del català a les aules.

En la proposta de resolució, la UOB assenyala que el 45,3% dels alumnes de sisè de Primària té un nivell baix o molt baix d’expressió oral en català, tal com va determinar l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), i que només un 77,5% de les proves de selectivitat del 2019 s’han fet en català, 1,5 punts menys que l’any passat i 5,1 menys que el 2014, segons dades de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El sindicar recorda, a més, que la Conselleria té dificultats per cobrir les places de Llengua i Literatura Catalanes per manca d’aspirants.

Davant aquest retrocés de la llengua pròpia a l’ensenyament obligatori i postobligatori,   la UOB proposa que els Consells Escolars reclamin a la Conselleria d’Educació que faci un diagnòstic de l’ensenyament en català a les aules, que verifiqui el compliment del Decret de mínims (que preveu que almenys el 50% de les classes es facin en català), que prepari els docents per a l’ensenyament en català amb alumnes no-catalanoparlants, tant en la formació universitària dirigida a l’ensenyament com en la formació permanent. La UOB reclama també que es promogui la matrícula al grau de Filologia Catalana, que té un dèficit d’estudiants, i a altres titulacions que habilitin per impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes.

La UOB ha sol·licitat que la proposta de resolució se sotmeti a aprovació en els propers plenaris dels diferents Consells Escolars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share