Primer pas de l’Oficina de Drets Lingüístics balear

El govern aprova el decret de creació d’un organisme llargament reivindicat

El govern de les Illes Balears ha aprovat aquest divendres el decret que permetrà la creació de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, un òrgan que vetllarà perquè es respectin els drets lingüístics dels ciutadans. L’Oficina, que estarà adscrita a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a través de la Direcció General de Política Lingüística, actuarà tant en l’àmbit de l’Administració autonòmica, com en altres administracions públiques amb seu a les Illes Balears o en empreses privades que vulnerin els drets lingüístics dels ciutadans balears. 

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, que pot actuar d’ofici o a instàncies de qualsevol persona física o jurídica, tindrà, entre d’altres, la missió de recollir les reclamacions i suggeriments sobre vulneració de drets lingüístics, difondre informació sobre els drets lingüístics i garantir-los en els ens autonòmics i proposar mesures per preservar els drets.

Mentre es posa en marxa l’Oficina, serà la Direcció General de Política Lingüística qui atendrà les reclamacions, els suggeriments i les consultes que rebi.

El govern balear recorda que hi ha diversos tractats internacionals que reconeixen els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los i que altres territoris com Catalunya, el País Valencià, el País Basc, Gal·les i el Quebec ja han posat en marxa un organisme amb funcions similars.

La posada en funcionament de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics és una de les principals reivindicacions en matèria de llengua de diverses entitats de les Illes Balears. L’Obra Cultural Balear (OCB) va criticar el juny passat el retard “d’una oficina de drets lingüístics que fa dos anys que hauria d’estar en funcionament, ja que es va dotar pressupostàriament en els dos anteriors exercicis”. El retard també va ser criticat per la Plataforma per la Llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share