El castellà és la llengua vehicular en un terç de la jornada escolar a Catalunya

El Síndic de Greuges alerta que imposar quotes lingüístiques afavorirà la desigualtat educativa

R.G.A.

El Síndic de Greuges ha fet públic aquest dilluns un estudi que aporta una visió global de la presència de les llengües a les escoles catalanes i que confirma el que ja havien assenyalat altres informes darrerament: que el castellà té una presència important en la jornada escolar i que la llengua que cal reforçar és el català.

Segons l’enquesta Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents a Catalunya: l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats (EDIAC-2021), lliurada pel síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’adjunta dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, al Parlament de Catalunya,  en l’educació primària (5è curs) el català és llengua d’ús a l’escola un 62,1 % de la jornada escolar; el castellà, un 33,1 %, i l’anglès (o altres llengües estrangeres), un 4,7 %. En l’educació secundària obligatòria (3r d’ESO), el català és la llengua d’ús un 60,6 % de la jornada escolar, el castellà, un 32,9 %, i l’anglès, un 6,4 %.

Les dades tenen present la llengua d’impartició de les matèries, la interacció a l’aula amb els mestres i els companys i l’idioma utilitzat al pati i al menjador, una visió global que no té en compte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obliga a impartir almenys un 25% de les assignatures no-lingüístiques en castellà. La Generalitat ha de donar una resposta els pròxims dies a aquesta demanda.

Si es desglossen les dades, el català té una presència del 71,6% en la impartició de les matèries per part dels mestres a primària (67,3% a secundària), el castellà d’un 18,4% (23,1% a l’ESO) i les altres llengües -aranès inclòs a l’Aran-, d’un 9,7% a primària i un 9,6% a secundària.

La presència del català baixa en les interaccions entre companys i en els usos més informals (al pati i al menjador), especialment a la secundària (vegeu gràfic). La diferència més acusada és la que hi ha entre l’ús del català amb els companys a l’aula a primària (50,9% per un 48% de castellà) i a secundària (38,8% de català per 60,3% de castellà). També és minoritària la presència del català al pati, on el castellà és majoritari (56,5% dels usos lingüístics a primària i 66,8% a secundària).

L’enquesta constata que en el pas a l’adolescència baixa l’ús del català i l’exposició a aquesta llengua en tots els àmbits de la vida quotidiana (família, amics, lleure, consum audiovisual, lectura, etc.), especialment entre els alumnes castellanoparlants. Un 20,9 % dels adolescents manifesten que no tenen cap contacte actiu amb el català en la seva vida fora de l’escola, la qual cosa representa prop de 17.000 alumnes de 3r d’ESO.

Per això, el Síndic de Greuges creu que imposar un 25% de castellà de matèries no lingüístiques -i troncals- a les aules, que a la pràctica representarien el 35% de les hores lectives, afavoriria la desigualtat. Les dades mostren que els alumnes castellanoparlants “tendeixen a presentar una situació socialment més desfavorida que l’alumnat catalanoparlant”. Els primers adquireixen un coneixement inferior del català que els catalanoparlants, cosa que no passa amb aquests darrers respecte del castellà.

Tot i això, es produeix el contrasentit que en els territoris amb un ús social més elevat del català fora de l’escola, aquest tendeix a tenir un pes més elevat com a llengua vehicular a l’aula i a l’escola, mentre que allà on el castellà té més presència i caldria més exposició a la llengua catalana passa a la inversa. El mateix succeeix amb els centres amb una població amb un nivell socioecònomic més baix, on el català té menys presència que als més afavorits. Lla proporció del castellà com a llengua d’impartició de matèria  per part dels professors a secundària és del 37% en en el cas dels primers i del 17’1%, en els segons.

El Síndic remarca que “la fixació d’una presència mínima de les hores lectives en castellà no es fonamenta en criteris pedagògics i sociolingüístics” i assenyala que un 20,8% des docents de primària i un 27,7% dels de secundària imparteixen les classes de manera bilingüe, en català i castellà. A més, menys d’un 20% de centres de primària i secundària tenen un ús exclusiu del català durant més del 75% de l’horari lectiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share