El govern balear eximeix centenars de treballadors temporals d’acreditar el català per ser fixos

L’OCB demana a l’executiu una “rectificació immediata” del decret perquè és contrari als “drets lingüístics”

El govern balear ha eximit centenars de treballadors temporals de les administracions de les Illes Balears d’acreditar el requisit de català que els correspon i ser funcionaris de carrera o laborals fixos sense aquest requisit.

Segons informa el Diari de Balears, dijous va sortir publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el Decret llei 6/2022, que diu que “excepcionalment, les convocatòries de desenvolupament dels processos d’estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, han de preveure l’exempció del requisit d’acreditació del coneixement de la llengua catalana exigit per a l’ingrés al cos o l’escala, l’especialitat, o l’escala, la subescala, la classe o la categoria, o la categoria professional, per a les persones aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, a la mateixa administració o ens públic, en el mateix cos, escala, especialitat, o escala, subescala, classe o categoria, o categoria professional objecte de la convocatòria, i no puguin acreditar el requisit exigit per a l’ingrés”.

Això vol dir que les convocatòries de places es faran amb el requisit lingüístic corresponent, però els qui ocupen les places sense tenir-lo no l’hauran d’acreditar. Els qui optin a la plaça però no l’estiguin ocupant sí que hauran d’acreditar el nivell de català que els pertoqui.

El Diari de Balears assenyala que la mesura s’hauria pres per la pressió de determinats gestors de diferents empreses públiques. L’exempció afectaria centenars de persones de fundacions, consorcis i empreses públiques de l’Administració de la CAIB i dels consells insulars i els ajuntaments.

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha demanat una “rectificació immediata” del decret, ja que, segons el seu parer, “suposa una modificació per la porta de darrere de la legislació de Funció Pública en la matèria i dificulta l’exercici del dret d’opció lingüística dels ciutadans de les Illes Balears en la seva comunicació amb les administracions”. L’entitat demana als partits del govern que rectifiquin i tramitin aquest decret llei al Parlament com a projecte de llei i hi presentin i aprovin una esmena que “elimini aquest despropòsit”. “En la defensa de la llengua no es pot fer cap passa enrere”, avisa l’OCB.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share