Els consumidors balears tindran el dret de ser atesos en català

Foto: Blake Wisz / Unsplash

L’OCB reclama que es recuperin la normativa lingüística derogada pel govern Bauzá

El govern de les Illes Balears està preparant una nova llei de consum que preveu que els consumidors puguin exigir ser atesos en la llengua oficial que vulguin (català o castellà). L’Avantprojecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, que es preveu que es remeti a primers d’estiu al Parlament, dedica un article als drets lingüístics en el qual estableix el dret de ser atès “oralment i per escrit” en català i castellà i a rebre en la llengua que es desitgi documentació com les ofertes, pressupostos, factures i instruccions. La norma avisa, però, que cal respectar la jerarquia que estableix la Constitució: el deure de conèixer el castellà i el dret a usar-lo i el dret a usar el català sense el deure de saber-lo.

L’Obra Cultural Balear (OCB) celebra que l’avantprojecte de llei tingui en compte els drets lingüístics, però denuncia la reculada que suposa respecte de la normativa del 2001, derogada pel govern de José Ramón Bauzá, que establia que s’havia de garantir l’atenció en català als comerços amb més de tres treballadors. L’OCB demana que es recuperin les disposicions d’aquella norma, que s’aclareixin les condicions per fer efectiu el dret de ser atès en català i es reguli la senyalització interna i externa dels establiments.

El govern no descarta recuperar algunes de les disposicions de l’antiga llei, però la Direcció General de Consum considera que haurien de formar part de la legislació del comerç. Els partits que formen l’executiu podrien fer canvis a la llei de comerç del 2014, aprovada pel Partit Popular.

La norma sí que obliga a oferir informació en català dels productes fets a les Illes Balears amb denominació d’origen geogràfica o de qualitat, així com dels productes artesanals que es produeixin o comercialitzin en aquest territori.

Pel que fa a les sancions, l’avantprojecte de llei considera lleus les vulneracions dels drets lingüístics, tot i que podrien adquirir la condició de greus en alguns casos. L’OCB demana que les discriminacions per raó de llengua es considerin infraccions greus.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share