Guia sobre la diversitat lingüística per a escoles

La publicació didàctica sobre la Celrom ja està disponible en català i en aranès

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya ha traduït al català i a l’aranès una guia educativa de sensibilització sobre la diversitat lingüística europea adreçada a les escoles i instituts. La publicació és un encàrrec del Consell d’Europa per commemorar el 20è aniversari de l’entrada en vigor de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries (Celrom) i és obra de Vicent Climent-Ferrando, de la DGPL, i Claudine Brohy, Aleksandra Oszmianska-Pagett i Fernando Ramallo, del Comitè d’Experts de la Celrom.

El llibre conté deu propostes sobre les llengües minoritzades perquè els docents les puguin aplicar a l’aula amb activitats adaptade als diferents sistemes educatius d’Europa. La guia està pensada per a estudiants de dotze a divuit anys i treballa conceptes com els prejudicis lingüístics els de llengua minoritària, minoritzada i majoritària.

La publicació també conté una introducció sobre la importància de promoure la diversitat lingüística al món i quin paper hi pot jugar el sistema educatiu i una segona part que estudia quin grau de diversitat lingüística hi ha a la Confederació Suïssa, l’Estat espanyol i la república de Polònia.

La Celrom és l’únic conveni internacional vinculant destinat exclusivament a la protecció i la promoció de les llengües “regionals i minoritàries”. És un document aprovat pel Consell d’Europa el 1992. Reconeix aquestes llengües com una expressió de riquesa cultural i compromet els estats signants a fer possible l’ensenyament, en tot o en part, en aquestes llengües i també a poder usar-les a l’administració, la justícia i els mitjans de comunicació, entre altres àmbits. La Carta és en vigor a l’Estat espanyol des del 2001 i inclou les llengües reconegudes com a oficials als estatuts d’autonomia del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, Valenciana i Navarra”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share