La FOLC demana esmenar la llei de l’audiovisual espanyola per garantir la presència del català

L’entitat envia una vintena de propostes als diputats balears, catalans i valencians al Congrés

La Federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC) ha enviat una carta als diputats balears, catalans i valencians al Congrés dels Diputats espanyol en la qual se’ls demana que presentin com a esmenes al projecte de llei general de l’audiovisal una vintena de propostes per garantir una presència normalitzada de continguts en català, tant en l’oferta com en la producció, a tots els serveis de comunicació audiovisual, siguin plataformes en línia o televisions de cobertura estatal, així com per enfortir la indústria audiovisual.

Les propostes d’esmenes de la FOLC volen aconseguir que la promoció del català sigui reconeguda com a principi bàsic de la llei, garantir que hi hagi una oferta equitativa de continguts en aquesta llengua i de la seva visibilitat a les televisions i plataformes respecte al castellà i que es garanteixin els recursos necessaris perquè la producció de continguts en llengua catalana sigui també equitativa lingüísticament.

Entre les propostes d’esmenes hi ha que totes les plataformes de vídeo a demanda, encara que no tinguin la seva seu a l’Estat espanyol (com ara Netflix, HBO i Prime Video), estiguin obligades a complir les quotes i garanties lingüístiques de la futura llei; incorporar quotes per a la llengua de signes catalana i l’audiodescripció en català, tal com es fa amb el castellà; augmentar el temps d’emissió de continguts produïts en català, basc o gallec a RTVE, que passaria d’un percentatge inferior al 4% que preveu el projecte de llei a prop del 13%, i que les televisions privades de cobertura estatal també estiguin obligades a una quota d’emissió en aquestes llengües. 

La FOLC també demana que es garanteixi la “prominència” de l’oferta en català perquè sigui visible i destacada als menús, web i aplicacions dels serveis de comunicació audiovisuals, siguin televisions o plataformes; que s’incrementi el  finançament anticipat d’obra audiovisual europea per part de televisions i plataformes del 5 al 10% de les seves aportacions i que un mínim d’un 50% d’aquestes es destinin a produccions audiovisuals en català, basc o gallec; i la creació d’un fons específic per al doblatge i subtitulat en català, basc i gallec, que gestionarien les comunitats autònomes i que provindria en un 50% de recursos de l’Estat. 

La FOLC proposa, a més, que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) formin part del Grup d’Entitats Reguladores Europees per als Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA) juntament amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El foment de les llengües oficials diferents del castellà -reclama la FOLC- hauria d’estar “sota l’impuls i control de l’autoritat competent autonòmica en cada cas, que podrà dictar les instruccions tècniques específiques per al seu compliment i que vetllarà per la qualitat d’aquests doblatges i subtitulats”, per tal que tots els doblatges en català disponibles, ara i en el futur, siguin incorporats a aquests serveis audiovisuals.

L’entitat també demana que les aportacions econòmiques previstes per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual per al finançament de RTVE siguin compartides amb les televisions autonòmiques amb llengua pròpia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share