La llengua parlada es posa al dia

Distribucions del corpus de la PEOLC-Lèxic / Foto de portada: Priscilla Du Preez – Unsplash

L’IEC actualitza  la ‘Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana’

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha anunciat aquest dijous que ja es pot accedir a nova actualització de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Lèxic per mitjà d’aquest enllaç a internet. Es tracta d’una actualització de la primera edició que inclou les principals incorporacions de les dues últimes actualitzacions de la versió en línia del diccionari normatiu (DIEC2) i inclou 78 unitats lèxiques noves i una trentena de modificacions.

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III, de la Secció Filològica de l’IEC selecciona elements del lèxic oral bàsic i disponible de la llengua per facilitar un repertori comú als usuaris i, especialment, als professionals dels mitjans de comunicació de tot el domini, així com als escriptors de cada àrea dialectal, segons s’explica en la introducció de l’obra.

L’obra dona a conèixer, de cada varietat geogràfica, les formes genuïnes i, en general, més esteses, en el conjunt del territori o dins de cada varietat. En aquest darrer cas, s’indica que es tracta de variants d’àmbit restringit, que poden ser usades en cada àrea respectiva en les comunicacions de caràcter públic (una transmissió radiofònica o televisiva, una conferència, un discurs), però tenint en compte que els usuaris poden alternar-les amb les variants d’àmbit general, tant dins de la seva mateixa àrea dialectal, com sobretot en comunicacions d’abast supradialectal.

La major part d’incorporacions en l’actualització són unitats lèxiques que s’han incorporat en l’última actualització del DIEC2 (maig del 2020). Hi destaquen noms com etilòmetre, sororitat i supremacisme; adjectius com impactant, llegit (que té coneixements fruit de les lectures que ha acumulat) i maleducat; verbs com empoderar, i locucions com a jutjar per, de l’ordre de, ni parlar-ne/ni pensar-hi i picar alt.

S’incorporen també algunes unitats lèxiques que encara no són al DIEC2, marcades amb un asterisc, com animalista, emergència climàtica, imaginari (conjunt d’imatges i estereotips d’un grup social), cúpula (conjunt dels màxims dirigents d’un partit, d’un organisme o d’una empresa), retallada (conjunt de mesures econòmiques destinades a reduir la despesa pública), alta costura i zona euro / eurozona. També s’hi han afegit algunes formes alternants, vives en la llengua oral, marcades com a informals (↓), com ostres i fer el paperina.

Pel que fa a les modificacions, la major part també són conseqüència de la publicació de les dues últimes actualitzacions del DIEC2. D’aquesta manera, els articles afegits a la nomenclatura del DIEC2 han permès treure la marca de falta de documentació al DIEC2 (*) de 26 unitats lèxiques, com bitcoin, capaltard, cassolada, empoderament, halal, migrant, sobiranista, vistaire, no es mereixen, en ocasió de i moble bar.

En alguns casos, s’ha modificat la informació de flexió o de subcategorització: incorporació de flexió en adjectius com blaugrana [pl. blaugranes o blaugrana] o en noms com no-sé-què [pl. no-sé-quès], modificació de subcategorització en verbs com gasificar (s’ha canviat la categoria v. tr. per v. tr. i intr. pron.), i modificació de la categoria lèxica en entrades com (se n’ha eliminat la categoria conj. i se n’han situat les subentrades sota adv.).

Finalment, s’han esmenat alguns errors de la primera edició, sobretot en unitats lèxiques d’àmbit restringit, d’acord amb les aportacions i els suggeriments que han rebut dels usuaris de l’obra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share