Les empreses que contracti l’Ajuntament de Manacor hauran d’utilitzar el català

Hauran d’emprar la llengua pròpia en els rètols, la documentació i l’atenció al públic

El ple de l’ajuntament de Manacor va aprovar dilluns que totes les empreses contractistes i subcontractistes que el consistori contracti hauran d’utilitzar el català en els bens i serveis objectes de l’acord. Les clàusules lingüístiques inclouen aspectes com la llengua dels rètols de les obres, els avisos i les comunicacions amb l’ajuntament i els ciutadans.

Les empreses contractades pel consistori hauran de lliurar la documentació tècnica i el projecte almenys en català i hauran de tenir en aquesta llengua documents com les factures i els manuals d’instruccions. Els dispositius tecnològics com navegadors, sistemes operatius o aplicacions s’hauran de poder configurar en català, llengua que haurà de ser present també en les màquines expenedores de tiquets. El personal que treballa de cara al públic haurà de poder atendre en català.

El regidor de Normalització Lingüística, Sebastià Llodrà, va explicar que més de la meitat dels contractes de l’ajuntament s’adjudiquen a empreses externes i que cal garantir també l’ús del català en aquest àmbit, tal com preveu el reglament de normalització lingüística del consistori de 1987 i la llei balear de normalització lingüística del 1986. L’abril passat es va modificar, a més, el reglament lingüístic per incloure les clàusules lingüístiques en les contractacions externes.

L’incompliment de les clàusules lingüístiques serà sancionat d’acord amb el que estableixi el contracte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share