L’IEC publica el ‘Glossari de termes gramaticals’

L’obra aplega 700 articles dels camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha obert al públic el Glossari de termes gramaticals, un recull terminològic en línia que conté 700 articles corresponents a termes gramaticals dels camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi. 

Per a elaborar-lo, s’ha partit del glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), que s’ha revisat i ampliat. Com el glossari de la GEIEC, obert al públic el gener del 2019, el Glossari de termes gramaticals es consulta en línia, però, a diferència d’aquell, no és un element auxiliar de la gramàtica sinó una obra lexicogràfica autònoma. 

L’obra inclou, a més del lema, la definició i els exemples, informacions complementàries diverses com sinònims, termes relacionats conceptualment, termes amb què l’entrada manté relacions de complementarietat o contrast i equivalents en castellà. També s’han incrementat les informacions addicionals en forma de nota que segueix la definició.

Els articles principals contenen, a més, una remissió a l’apartat de la GEIEC en què es defineix el concepte, cosa que permet ampliar la informació, de manera que es dona accés a una caracterització enciclopèdica de cadascuna de les entrades corresponents a lemes principals. D’aquesta manera, la remissió reconnecta el Glossari de termes gramaticals amb l’obra de què parteix: la GEIEC. Aquest glossari en línia forma part del Portal CiT de l’Institut d’Estudis Catalans i es pot consultar en línia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share