Un portal aplega l’estat de la llengua en tots els territoris

El portal del govern català vol estrènyer la cooperació amb tot el domini lingüístic

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el portal El català als territoris de parla catalana, un web que aplega la informació més àmplia i actualitzada disponible sobre la situació del català al conjunt de territoris on es parla. El web aporta dades sobre el nombre de persones que entenen, saben parlar, llegeixen i escriuen el català, així com l’anàlisi inèdita Els usos lingüístics als territoris de parla catalana, que inclou informació com la transmissió intergeneracional i els usos en diversos àmbits de la societat i els territoris.

Aquest apartat s’ha elaborat prenent de base les darreres enquestes realitzades en les àrees del domini lingüístic entre l’any 2013 i el 2015 i amb l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població (EULP) 2018 que va dur a terme la DGPL, juntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La DGPL remarca que “el català manté la vitalitat en una situació complexa malgrat el moviment migratori més important de les últimes dècades, d’origen estranger, especialment el que es va donar entre 2003 i 2013” i que “manté estable el nombre de persones que l’entenen (12 milions) i el saben parlar (10 milions), tot i que hi ha contingents significatius de població allunyats del coneixement i de l’ús del català”. Tot plegat, converteix el català en “una de les llengües sense estat d’Europa amb més bona salut pel seu manteniment entre els parlants nadius i per la capacitat d’atracció continuada de nous parlants”.

L’obra destaca les diferències d’estatus de la llengua en cada territori, que van des del màxim reconeixement oficial a Andorra, a la situació de la Franja, l’Alguer i la Catalunya del Nord, on la llengua recula perquè no hi té reconeixement ni s’hi apliquen polítiques propícies.

La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, confia que l’obra “serà útil als professionals i investigadors interessats en la llengua que compartim i també un estímul per fer créixer entorns favorables al coneixement del català i a la seva presència en l’esfera pública i per estrènyer encara més la cooperació per continuar treballant conjuntament”.

La DGPL ha impulsat acords amb organismes acadèmics dels territoris com el que va permetre l’enquesta de les Illes Balears del 2014, la de la Franja d’aquell mateix any, i les de l’Alguer i de la Catalunya del Nord del 2015. El portal inclou les anàlisis amb les dades corresponents consultables al Sistema d’Indicadors Lingüístics (SIL) de Política Lingüística. Es tracta d’aportacions significatives sobre els coneixements de català, les percepcions i els usos lingüístics públics i privats, les actituds i representacions lingüístiques i la transmissió familiar del català a tot el domini lingüístic en un treball dirigit per l’equip d’estudis de la DGPL, coordinat pel president de la Societat Catalana de Sociolingüística i de la Xarxa Cruscat, Miquel Àngel Pradilla, i la col·laboració de Francesc Xavier Vila, director del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona i elss recercadors Natxo Sorolla, Joaquim Torres i Vanessa Bretxa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share