Només el 36,6% d’advocats de Catalunya treballen en català

El 63,4% dels lletrats creuen que els jutges i fiscals que vulguin exercir al país han de saber la llengua

Una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua a l’empresa GESOP revela que la majoria d’advocats de Catalunya fan servir molt més el castellà que el català en la seva feina, tot i que la major part tenen aquest idioma com a llengua materna.

El sondeig mostra que el 75,7% dels lletrats es relacionen habitualment en català entre ells, però, en canvi, només el 36,6% diuen treballar en català. El fenomen és més acusat entre els advocats més joves que, tot i ser més catalanoparlants, només el 27,9% consideren el català com la seva llengua habitual.

Pel que fa a la llengua amb els clients, només el 29,3% diuen que parlen amb els clients majoritàriament en català (encara que puntualment el 80% el fan servir), mentre que el 44,3% diuen que ho fan majoritàriament en castellà. En relació amb la llengua en què presenten els escrits, un 57,3% no ho fan mai o gairebé mai en català. En el cas dels advocats catalanoparlants, aquest percentatge baixa al 40,9%, però això no vol dir que la resta els presentin en català: un 24% encara ho fa majoritàriament en castellà i menys del 34% tant en català com en castellà, o més en català.

Preguntats per la llengua en què intervenen als jutjats, el 45,8% diuen que ho fan sempre o gairebé sempre en castellà. En el cas dels advocats catalanoparlants, aquest percentatge baixa al 29%, encara que s’hi podria sumar un altre 36,9% que intervé en castellà de manera majoritària i en català minoritàriament.

L’enquesta també demana els frens amb què es troben els advocats a l’hora de fer servir el català a la feina i les propostes que els semblarien bé per incentivar-ne l’ús. En aquest sentit, el 57,1% proposen mesures per augmentar el coneixement de català entre els jutges i fiscals, i el 63,4% defensen, fins i tot, que conèixer el català sigui un requisit per als jutges i fiscals que vulguin treballar a Catalunya. A més, dos terços dels advocats creuen que a la pràctica el català està en inferioritat de condicions a la justícia i que fer-lo servir no facilita la feina als jutjats i tribunals. Aquestes opinions són majoritàries a pràcticament tots els perfils d’advocats analitzats.

Una altra dada rellevant de l’enquesta és que el 76,4% dels advocats diuen haver estudiat la carrera de Dret bàsicament en castellà. En el cas concret dels advocats joves, els que van estudiar sobretot en castellà baixen al 65,4%, però són igualment pocs els que van estudiar majoritàriament en català: només el 20,4%. En el cas dels que tenen entre 41 i 55 anys, aquest percentatge baixa al 16% i en els més grans de 55 anys, al 5,7%. Això contribueix a explicar que gran part dels advocats s’acostumin a fer servir únicament el castellà en l’àmbit professional.

Segons la Plataforma per la Llengua, l’enquesta posa de manifest que sense una formació adequada en català, ni una normativa que protegeixi i incentivi l’ús de la llengua i sense un funcionariat format i respectuós amb els drets lingüístics, el català no podrà avançar en l’àmbit de la justícia, tot i ser majoritari en la vida privada dels advocats i en les comunicacions entre advocats.

L’estudi s’ha fet amb una mostra de 800 advocats dels 32.844 que hi havia a Catalunya el 2021 i té un marge d’error del 3,5%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share